Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
FaceReader

Software určený k rozpoznávání dynamické exprese emocí na základě Facial Action Coding System vyvinutým Ekmanem a Friesenem. Emoce lze dekódovat z fotografie tváře, videa nebo live analýzy. Vedle měření již naprogramovaných základních emocí lze v SW naprogramovat s využitím action units dekódovací algoritmy pro další emoční projevy. FaceReader umožňuje v reálném čase zaznamenat také valenci emocí, intenzitu exprese nebo nepřímo také srdeční frekvenci.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,
Filip Sulejmanov, Ph.D.,
prof. Konstatinos Kafetsios, Ph.D.,
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.,
prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.,


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na oblast psychologie práce, organizace a dopravy nebo na členy této výzkumné oblasti, kteří mají k přístroji odpovídající kvalifikaci.

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Software