Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Sociomappování

On-line software určený k zachycený vztahů mezi subjekty nebo objekty na základě vícečetného hodnocení. Primárně umožňuje v reálném čase měřit a vizualizovat vztahy mezi posuzovanými objekty nebo dynamiku vztahů mezi subjekty, které se hodnotí navzájem. Mezi možné designy meření a vizualizace patří například četnost a kvalita interakce či spolupráce mezi členy týmu. Interpretace získaných dat podporuje komunikaci v týmu, hlubší pochopení vzájemných rolí a očekávání, zvyšování efektivity týmové spolupráce apod.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.,
PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Software