Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
TeamUP

On-line software pro diagnostiku týmové spolupráce ve virtuálních a semivirtuálních týmech.

On-line diagnostika virtuálních týmů TEAMUP umožňuje zvýšit efektivitu týmu tím, že odhalí slabé stránky v činnosti týmu a napomůže optimalizovat týmové vztahy. Platforma Basic i Complete otevírá možnosti poskytnutí dalších poradenských a edukačních služeb cíleně zaměřených na konkrétní tým. Diagnostika byla vytvořena a úspěšně otestována týmem z KP a KAE FF UP a staví z aktuálních vědeckých poznatků z oblasti psychologie a managementu a využívání klasických i moderních nástrojů pro zpracování dat vč. jazykově orientovaného fuzzy modelování.

 


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D., klara.seitlova@upol.cz
PhDr. Martin Seitl, Ph.D.


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

Z čeho bylo financováno

TAČR GAMA TG01010080, Podpora transferu technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na oblast psychologie práce a organizace.

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Software