Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English

Psychologie organizace se zabývá psychickými vlastnostmi, stavy a procesy člověka při jeho chování a jednání v organizačním kontextu. Zvažuje víceúrovňové zdroje jednání člověka v organizaci (jedinec, skupina, organizace) a věnuje se tématům jako postoje, pracovní spokojenost, oddanost, motivace, komunikace, stres v práci, zdraví v práci, leadership, spravedlnost, diverzita nebo patologické jevy v organizaci.


Garant, tým, kontakt

PhDr. Martin Seitl, Ph.D., martin.seitl@upol.cz, 00420608856239;
prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D.,
PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.,
Filip Sulejmanov, Ph.D.,
PhDr. Romana Mazalová, Ph.D.,
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D


Výzkumy a granty

  • IGA 2015, IGA 2017; Komplexní replikace Libetova experimentu

Studentské projekty:

  • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby

Relevantní k typu Ph.D. studia


Zpět