Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Termokamera Fluke TI450

Termovizní kamera je, spolu s objektivy 24°x17°, 48°x 34° a 12°x 8,5°, jako nástroj psychofyziologie vhodná zejména k laboratornímu i terénnímu výzkumu teplotních změn vyvolaných krevním oběhem v obličeji při emočním prožívání. Termovizní snímání neinvazivně detekuje i nepatrné teplotní změny (≤ 0,03°C) vyvolané emočním prožíváním, které jsou jako průvodní jev emoční exprese pro běžného pozorovatele nerozeznatelné. Mezi emoce vyvolávající významné změny krevního průtoku v obličejovém svalstvu patří strach, úzkost, úlek, zahanbení, vina a radost. Termovize umožňuje také detekovat změny v krevním průtoku při prožívání stresu a lhaní.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.,
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.,
Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc; 3. patro, Centrum WOP

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Specifická pravidla použití

Použití je vázáno na oblast psychologie práce, organizace a dopravy nebo na členy této výzkumné oblasti, kteří mají k přístroji odpovídající kvalifikaci.


Zpět

Další Přístroje