Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Programovací rozhraní pro přípravu experimentů

Volně dostupný programovací jazyk Python se stává čím dál populárnějším v celé řadě oblastí. Zvláště oblíbený je mezi odborníky v oblasti kognitivní psychologie a neurověd, jelikož jeho knihovna PsychoPy, rovněž volně dostupná, disponuje řadou užitečných funkcí pro přípravu psychologických experimentů; od prezentace podnětů přes předkládání elektronických dotazníků až po velmi sofistikované interaktivní programy. Velkými přednostmi této platformy jsou její flexibilita, kompatibilita se zařízeními a softwarem od společnosti BIOPAC a relativně vysoká časová přesnost nutná pro precizní neurovědecké výzkumy. Její použití však předpokládá základní znalosti programovacího jazyka Python.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

NE

Garant, případně tým, kontakt

PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., roman.prochazka@upol.cz, +420 585 633 500


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Výzkumy a granty

Studentské projekty:

  • Elektrodermální aktivita při připravené lži, nepřipravené lži a pravdivé odpovědi
  • Aplikace akumulátorového modelu vzniku přípravného motorického potenciálu na externě časované pohyby
  • Efekt emočně nabité hudby na fyziologické aspekty, emoce a paměť jedince
  • Realističnost prezentovaného podnětu jako faktor emoční nákazy


Zpět

Další Software