Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Brýle vlastní konstrukce pro orientační měření vlhkosti oka

Měření vlhkosti oka, či lépe řečeno rychlosti vypařování slzného filmu, může být důležité pro experimenty pracující s vizuálním vnímáním. Participanti, kteří trpí tzv. „syndromem suchého oka“, mohou být například citlivější na oslnění, nebo se u nich mohou projevit další specifika při reakci na světelné zdroje. Přístroj, jenž máme k dispozici, je vlastní konstrukce na základě dvou odborných článků, přičemž umožňuje jednoduchou administraci i vyhodnocení prostřednictvím souvisejícího SW.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D., lucie.viktorova@upol.cz; +420 734 287 628; hli.upol.cz


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 8, 779 00 Olomouc; růžová budova FZV UP, hned vlevo za hlavním vchodem (HLI laboratoř)

Z čeho bylo financováno

Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií. TAČR ÉTA 2019 – 2021

Výzkumy a granty

  • Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií. TAČR ÉTA 2019 – 2021

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Přístroje