Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Zařízení pro dopravněpsychologické vyšetření

Dopravně psychologická baterie VTS TRAFFIC slouží k posouzení psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Spolehlivost používaných psychodiagnostických metod je klíčová nejen pro rozhodnutí o psychické způsobilosti nebo nezpůsobilosti, ale především pro samotnou bezpečnost silničního provozu.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD., matus.sucha@upol.cz, +420 777 597 665;


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Psychologická laboratoř Katedry psychologie FF UP, přízemí, Vodární 6

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Výzkumy a granty

  • Projekt MV ČR (Bezpečnostní výzkum): Sociopsychologická analýza řidičů  s dosaženým počtem bodů 12 v bodovém systému a vývoj metodiky pro posuzování psychické způsobilosti pro řízení.
  • Projekt MD ČR: Aktualizace metodiky pro dopravně-psychologické vyšetření.

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Přístroje