Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Experimentální auto Ford Focus

Experimentální vůz je vybaven maximem dostupných ADAS (asistenční systémy) a je zaměřen zejména na výzkum behaviorálních aspektů interakce řidiče a ostatních účastníků silničního provozu. Software CANape Vector umožňuje zaznamenání, synchronizaci a interpretaci dat z různých vstupů, zejména: CANbus, GPS, psychofyziologické signály, eyetracker a další.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD., matus.sucha@upol.cz, +420 777 597 665

Mgr. Mikuláš Toman

Ing. Anton Pashkievich, PhD.


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Umělecké centrum UP Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

Z čeho bylo financováno

OPVVV, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace. Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425

Výzkumy a granty

  • TAČR ÉTA; Komplexní fyziologické monitorování řidiče s ohledem na psychologické faktory ovlivňující chování při jízdě.
  • TAČR ÉTA; Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií.
  • TAČR, program Omega; Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech.

Oblasti využití ve výzkumu


Zpět

Další Přístroje