Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English
Systém pro vizuální evokované potenciály

Jde o řídící jednotku, která na LCD panel (součást systému) zobrazuje různé typy vzorů (šachovnice, čáry,…) sloužících ke stimulaci vizuálního aparátu – vyvolání vizuálních evokovaných potenciálů (VEP). Přístroj zároveň vysílá synchronizační impulzy do přístrojů typu BIOPAC, umožňující paralelní vyhodnocení psychofyziologických reakcí na dané typy stimulů.


Je možné se zapojit do aktuálně probíhajícího výzkumu?

ANO

Garant, případně tým, kontakt

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D., lucie.viktorova@upol.cz; +420 734 287 628; hli.upol.cz


Kde je k dispozici (místnost, adresa)

Třída Svobody 8, 779 00 Olomouc; růžová budova FZV UP, hned vlevo za hlavním vchodem (HLI laboratoř)

Z čeho bylo financováno

Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií. TAČR ÉTA 2019 – 2021

Výzkumy a granty

  • Člověk a bezpečnost v dopravě v souvislosti s rozvojem světelných technologií. TAČR ÉTA 2019 – 2021


Zpět

Další Přístroje